Revista Minius

Indexación en bases de datos


A revista Minius está indexada, entre outras, nas seguintes bases de datos:

Na actualidade estáse traballando na súa inclusión noutras bases de datos e índices de referencias, despois de acometer unha profunda reforma para cumprir coas máis altas esixencias de calidade editorial das revistas.