Revista Minius

Consello de Redacción


DIRECTORA

María López Díaz

Departamento de Historia, Arte e Xeografía
Universidade de Vigo

marial@uvigo.es

DIRECTORA ADJUNTA

Beatriz Vaquero Díaz

Departamento de Historia, Arte e Xeografía
Universidade de Vigo

mdiaz@uvigo.es

SECRETARIO

Francisco Javier Pérez Rodríguez

Departamento de Historia, Arte e Xeografía
Universidade de Vigo

fjperez@uvigo.es

VOCAIS


Augusto Pérez Alberti
Departamento de Xeografía
Universidade de Santiago de Compostela.
Alfredo Vigo Trasancos
Departamento de Historia da Arte
Universidade de Santiago de Compostela.

Consello Asesor


Beatriz Arízaga Bolumburu
Departamento de Ciencias Históricas
Universidade de Cantabria
Rui Manuel Lopes Sousa de Morais
Departamento de Historia
Universidade do Minho
Jean Marc Moriceau
Departamento de Historia
Universidade de Caen (Francia)
María de los Ángeles Pérez Samper
Departamento de Historia Moderna
Universidade de Barcelona
Octavio Ruiz-Manjón Cabeza
Departamento de Historia Contemporánea
Universidade Complutense de Madrid
Juan Eugeni Sánchez Pérez
Departamento de Xeografía Humana
Universidade de Barcelona
Gemma Cànoves Valiente
Departamento de Xeografía
Universidade Autónoma de Barcelona
María del Mar Lozano Bartolozzi
Departamento de Arte e Ciencias do Territorio
Universidade de Extremadura
William O´Brien
Departamento de Arqueoloxía
Universidade de Cork (Irlanda)
Carlos Reyero Hermosilla
Departamento de Historia e Teoría da Arte
Universidade Autónoma de Madrid
María Luisa Sánchez León
Departamento de Ciencias Históricas e Teoría das Artes
Universidade de as Illas Baleares

Revisores


Os traballos recibidos deberán ser orixinais e serán sometidos a avaliación de dous revisores externos, seguindo criterios internacionais. A revista ten unha lista fixa de revisores onde se inclúen expertos das distintas disciplinas do ámbito humanístico. Así a todo, segundo a temática, o Consello de Redacción pode enviar os orixinais a outros censores externos.

LISTADO DE REVISORES